+19

Living life should be the thing you want to do before you die. amirite?

92%Yeah You Are8%No Way
Iwannafingeryous avatar
Share
0 1
The voters have decided that Iwannafingeryou is right! Vote on the post to say if you agree or disagree.

Hva er det du gjør oppe på en lørdags morgen klokken halv ett? du skal sove til hvertfall tre og etter det skal man ikke gjøre noe. Det hadde kanskje vært akseptabelt hvis du gjorde noe konstruktivt som å redde den siste ærefuglbestanden på Svalbard eller noe, men nei da! Du bare sitter på internett. Ikke bra!

Anonymous 0Reply
Please   login   or signup   to leave a comment.