+76

Denne er på norsk folkens, amirite?

100%Yeah You Are0%No Way
Mcgee0s avatar
Share
0 10
The voters have decided that Mcgee0 is right! Vote on the post to say if you agree or disagree.

Enig, sjakk er litt forskjellig fra andre sporter med dame og mane lag

Hvorfor skriver Norsk på et Engelsk Sproget forum?

Jaaz xD ikke sant

@Qrusader Jaaz xD ikke sant

Da gir ikkje meining når eg tenke meg om

Mcgee0s avatar Mcgee0 Yeah You Are +3Reply

Obligatorisk svar siden du skreiv på Norsk

Aah, hörni, är det inte roligt att vara norrmän?

tvgb yeep ytruu truij

@cjcusack tvgb yeep ytruu truij

Du har en litt spesiell dialekt. Kor komme du i fra?

Mcgee0s avatar Mcgee0 Yeah You Are +1Reply
Please   login   or signup   to leave a comment.