About me.

امنیت سایبری و مدیریت دسترسی امن به اینترنت شبکه در دنیای امروز، اینترنت و شبکه‌های کامپیوتری بخشی بسیار حیاتی از زندگی ما شده‌اند. با پیشرفت فناوری، Log aggregationیا جمع اوری لاگ شبکه و اینترنت نیز به صورت روزافزون در حال توسعه هستند. به همین دلیل، موضوع امنیت سایبری و مدیریت پاسخ به رخداد شبکه بسیار حائز اهمیت است.  SOC یا مرکز عملیات امنیتی شبکه، محیطی امن و کنترل شده را برای مدیریت سرویس SOC و رصد رخدادهای امنیتی فراهم می‌کند. به علاوه، خدمات MSSP نیز در این زمینه ارائه می‌شود. این خدمات شامل مدیریت و رصد Waf ایرانی است.